ค่ายวิชาการกลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานเปิดค่ายวิชาการกลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3 ณ โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีนักเรียนเข้าค่ายในครั้งนี้รวม 144 คน