ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ รร.บ้านนาเคียน และ รร. บ้านทุ่งศรีทอง

วันที่ 20  มกราคม 2563  ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาเคียน โรงเรียนบ้านนาเคียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เปิดสอนในระดับชั้นประฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนางสาวยุวเรศ วุธนู เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในการนี้ ว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา  ตรวจเยี่ยมตามห้องเรียนตลอดจนอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน พร้อมทั้งได้แนะนำให้ทางโรงเรียนบ้านนาเคียนได้ดำเนินตัดแต่งต้นไม้ให้ดูสวยงามและปลอดภัยสำหรับเด็กๆต่อไป
จากนั้นเวลา 10.30. น. ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนบ้านทุ่งศรีทอง ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา สำหรับโรงเรียนบ้านทุ่งศรีทอง เป็นโรงเรียนขยายโอกาทางทางการศึกษา เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางสาวณลิณี กันคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในการนี้ ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา ได้แสดงถึงความเป็นห่วงในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในวันที่ 1 ตุลาคม 2563. ทางโรงเร๊ยนบ้านทุ่งศรีทองจะมีคุณครูเกษียณอายุราชการเนื่องจากอาย 60. ปี จำนวน 3 ท่าน จึงขอให้ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูได้ร่วมกันวางแผนในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วย เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเต็มศักยภาพของนักเรียนต่อไป

      

       

        

        

ภาพ/ข่าว ::  นายมานพ. เถรหมื่นไวย