งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

วันที่ 16 มกราคม 2563  กลุ่มโรงเรียนในเขตอำเภอนาหมื่น จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยภายในงานให้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอ อำเภอนาหมื่น ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นของคณะครู และกล่าวต้อนรับ ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูท่านใหม่ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่อำเภอนาหมื่น โดย นายสงบ จินะแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปิงหลวง ประธานจัดงาน ได้ให้การต้อนรับ โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของคุณครูและการแสดงดนตรีโดยคณะครูในพื้นที่