วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64  ประจำปี 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563  นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64  ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน และร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลภายใต้คำขวัญ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยได้รับเกียรติจากนายวรกิติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมนี้ได้มอบใบประกาศและโลห์รางวัลแก่คณะครู จำนวน 54  คน