การประเมินภายนอกรอบ 4 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด

วันที่ 13 มกราคม 2563  ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช  รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 1 ร่วมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านหาดเค็ด อ.ภูเพียง จ.น่าน โรงเรียนในสังกัด ในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 โดยผลการประเมินผ่านพ้นไปด้วยดีสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เข้าประเมินและผู้เข้าร่วมให้กำลังในกิจกรรมดังกล่าว