โครงการเข้าค่ายวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2563  นายนิวัฒน์  ไชยเลิศ  รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1  ประธานในพิธิโครงการเข้าค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา และ โรงเรียนบ้านห้วยปุก  สพป.น่าน เขต 1 ขอเป็นกำลังใจให้โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป