เพลงเก็บเด็ก 4 มือวิเศษ-แจ๊คกับจิ๋ว-สิงโต-จิ้งจก-ช้าง

เพลงเก็บเด็ก 4 มี 5 เพลงตามลำดับ เพลง มือวิเศษ/ค.ควาย , มือวิเศษ/แจ๊คกับจิ๋ว , มือวิเศษ/สิงโต , มือวิเศษ/เพลงจิ้งจก , มือวิเศษ/เพลงช้าง Brain Gym แตะอวัยวะ (ตามครู)