ทดสอบทางวิชาการนานาชาติ ระดับชาติ ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2563. ดร.อัศรายุธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติให้คณะกรรมการกำกับห้องสอบ ได้ถือปฏิติโดยเคร่งครัด สำหรับการทดสอบในปีนี้มีนักเรียนสมัครเข้าแข่งขันทางวิชาการ จำนวน 1,197 คน ดังนี้ วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จำนวน 318  คน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 877 คน หลังจากนั้น ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ พร้อมด้วย นางวรวรรณ แสงสิริโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) และนางดวงเดือน พูดสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของห้องสอบอย่างใกล้ชิดจนครบทุกห้อง

ภาพ/ข่าว :: มานพ เถรหมื่นไวย