โครงการช่วยน้องเมืองน่านต้านลมหนาว 2563

นายสมเร็จ  อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ส่งมอบเครื่องนุ่งหุ่มกันหนาวให้แก่ นายพิเชษฐ์   ปัญญาอุด  ผอ.รร. บ้านห้วยเลา  อ.นาน้อย เพื่อมอบให้นักเรียน ตามโครงการช่วยน้องเมืองน่านต้านลมหนาว 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับการสนับสนุนบริจาคเงินเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวจากสพป.นครราชสีมา เขต 2
สพม. เขต 26 และโรงเรียนวัดศรีประชาราม (สพป.ชลบุรี เขต 2)