เปิดพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าม้ง รร.บ้านดอนไพรวัลย์

วันที่ 26 ธันวาคม 2562  นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดอาคารพิพิทธพันธ์ชนเผ่าม้ง ณโรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีนายจิรโรจน์ คำลือเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์กล่าวรายงาน าำหรัรับพิพิทภัณธ์ชนเผ่าม้งบ้านดอนไพรวัลย์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษใว้ซึ่งวิิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง และให้เด็กมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษได้ดำเนินสืบต่อกันมา
ภาพ/ข่าว :: นายมานพ เถรหมื่นไวย