การประเมินโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ @รร.หลับมืนพรวน

8/12/62 วันนี้ทางโรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ. ขอขอบคุณทุกคำขม. คำแนะนำดีๆ. จากคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย ท่านสุรชาติ ภูผาผุย. ผอ กลุ่มนิเทศก็ติดตามและประเมินผล ท่าน. ศน วันขัย ภูผาคุณ ท่าน ศนฺ สุวิทย์ ผูกจิต ท่านศน. กฤติยา ขัติยะ และท่านศน จักรวรรดิ์ ญาญกรสกุล ในนามโรงเรียนบ้านหลับมืนพรวนต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงค่ะ . และขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน รวมถึงคณะครู นักเรียนทุกคน เราจะทำให้ดียิ่งๆ. ขึ้น. สู้ๆ โรงเรียนสตรีหลับมืนพรวน. ถึงแม้ครูเราจะมีน้อย. แต่ก็ทำเต็มที่. สู้ไม่ถอยทุกคน