คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงได้ติดตามให้คำปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต1 นายมาโนช ทัพวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิชาญ ปวนสุริทร์ ผอ.รร.บ้านปางเป๋ย นายรัฐพงศ์ ปุริสาท คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงได้ติดตามให้คำปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนไตรธารวิทยา อำเภอเวียงสามีนางสาวสุนทรีย์ พรมตา ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรธารวิทยาได้แสดงวิสัยทัศน์การปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาประกอบแผนพัฒนางาน4งานและคณะกรรมการพี่เลี้ยง ผู้อำนวยการ ร.ร.ในกลุ่มเวียงสา 3 และกรรมการสถานศึกษา คณะคุณครูได้เสวนาเสนอและให้คำปรึกษา.เสนอแนะชี้นำแนวทางการปฎิบัติราชการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัดเพื่อบรรลุวัตุประสงค์ในการประเมินในรอบต่อไป