เหรียญทองแรก ของ สพป.น่าน เขต 1

เหรียญทอง อันดับ ๔
การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1 -ป.3
เด็กชายนวพล วิถุนัด
เด็กหญิงณัฐรดา อินสำราญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังยาว อ.บ้านหลวง จ.น่าน