คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงได้ติดตามให้คำปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน@รร.ชุมชนบ้านนาหลวง @รร.บ้านนาคา

วันที่16 ธันวาคม 2562 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต1 นายมาโนช ทัพวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิชาญ ปวนสุริทร์ ผอ.รร.บ้านปางเป๋ย นายรัฐพงศ์ ปุริสาท คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงได้ติดตามให้คำปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาคา อำเภอนาหมื่น โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง อำเภอนาน้อย มีนายวิทยา ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
นาคาและนางสุชาดา จินะแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวงได้แสดงวิสัยทัศน์ประกอบแผนพัฒนางาน 4 งาน
และคณะกรรมการพี่เลี้ยง ผู้อำนวยการ ร.ร.ในกลุ่มและกรรมการสถานศึกษา คณะคุณครูได้เสวนาเสนอและให้คำปรึกษาเสนอแนะชี้นำแนวทางการปฎิบัติราชการ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด10ตัวชี้วัดเพื่อบรรลุวัตุประสงค์ในการประเมินในรอบต่อไป