เผยแพร่ผลงานวิชาการ “แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพย์ภาษาอังกฤษ” คุณครูจิราพรรณ กันทะ

ผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ นางสาวจิราพรรณ  กันทะ คุณครูโรงเรียนบ้านหาดเค็ด  สพป.น่าน เขต 1  เรื่อง แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพย์ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   สพป.น่าน เขต 1 ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของคุณครู และขอให้ผลตามความต้องการของคุณครู

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด