โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย จ.น่าน โดย อ.เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (ตุ๊บปอง)

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ดร.อัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ประธานในพิธีการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย จ.น่าน โดยมี อ.เรืองศักดิ์  ปิ่นประทีป วิทยากรผู้ให้ความรู้แก่คณะครูปฐมวัย จากสังกัด สพป.น่าน เขต 1 , สังกัด อปท. และสังกัดเอกชน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 150 คน ในหัวข้อการพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการอ่าน ณ วัดป่านันทบุรี จ.น่าน