รับบริจาคทุน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหุ่มกันหนาว ช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดสพป.น่าน เขต 1 จังหวัดน่าน “ช่วยน้องเมืองน่านต้านลมหนาว”

ฝากประชาสัมพันธ์ รับบริจาคทุน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหุ่มกันหนาว ช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดสพป.น่าน เขต 1
จังหวัดน่าน  “ช่วยน้องเมืองน่านต้านลมหนาว”
ข้อมูลการติดต่อ 114 ม. 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
ข้อมูลผู้ประสานงาน คุณปารณีย์ โทร. 054-710029
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาน่าน เงินฝากเผื่อเรียก
ชื่อบัญชี รวมน้ำใจช่วยน้องเมืองน่านต้านลมหนาว
เลขที่ 020-05-60246-4-7