แสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโดนักเรียนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด
น้องเฟย์ เด็กหญิงกัญญาญัฐ ชิวชื่น ชั้นป.5/3
ได้รับรางวัล
1. TAEK WONDO PHAYAO OPEN
จ.พะเยา เหรียญทอง
2. TO BE NUMBER ONE TAEK WONDO GAME8 จ.แพร่ เหรียญทอง
3. TAEK WONDO CHAMPIONSHIP จ.เชียงราย เหรียญทอง
4. LANNA TAEK WONDO CHAMPIONSHIP จ.เชียงใหม่ เหรียญทอง
5.INTHANON TAEK WONDO CHAPIONSHIP 2019 เชียงใหม่ เหรียญทอง และ รางวัลนักกีฬาดาวรุ่ง

น้องไอคิว เด็กชายปฏิภาณ ริกากรณ์ ชั้นป.5/2
1. TAEK WONDO PHAYAO OPEN
จ.พะเยา เหรียญทองแดง
2. TO BE NUMBER ONE TAEK WONDO GAME8 จ.แพร่ เหรียญเงิน
3. TAEK WONDO CHAMPIONSHIP จ.เชียงราย เหรียญเงิน
4. LANNA TAEK WONDO CHAMPIONSHIP จ.เชียงใหม่ เหรียญเงิน
5.INTHANON TAEK WONDO CHAPIONSHIP 2019 เชียงใหม่ เหรียญทอง และ รางวัลนักกีฬาดาวรุ่ง