กิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร หออัตลักษณ์ วัดดอนมูลและค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน โดยมีนางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ทั้งนี้ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และนายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีข้าราขการ บุคลากร ลูกเสือ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และจิตอาสา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 788 คน