คู่มือพ่อแม่ เลี้ยงลูกเชิงบวก ฝึกให้ลูกภูมิใจในตัวเอง

ยูนิเซฟขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและผู้มีประสบการณ์