รับมอบอาคารอเนกประสงค์จากผู้จัดการบริษัท เวิลด์ ออโต้โมทีฟ เพ้นท์ พาร์ทส จำกัด

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานรับมอบอาคารอเนกประสงค์จากผู้จัดการบริษัท เวิลด์ ออโต้โมทีฟ เพ้นท์ พาร์ทส จำกัด และกล่าวขอบคุณทางบริษัทโดยมีนางลำดวน กอบทอง รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสา กล่าวรายงานการดำเนินงานในครั้งนี้