การประชุมการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีตัวแทนจากประธานกลุ่มอำเภอจำนวน 8 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1