รายการ “เช้านี้…ที่น่าน” ในหัวข้อ “การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.น่าน เขต 1” @สวท.น่าน

2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-09.00 น. ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่านเขต 1 เดินทางมายัง สวท.น่านสื่อวิทยุ 94.75 MHz Radio เพื่อออกรายการ”เช้านี้…ที่น่าน” ในหัวข้อ “การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.น่าน เขต 1” โดยมีผู้แทนคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย โรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการเรียนรวมทุกชั้น ได้มานำเสนอผลงานของโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย