รายการยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว @รร.บ้านปงสนุก

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. บ สหพัฒนพิบูล จำกัด มหาชน ได้มาถ่ายทำ รายการยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว และมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับ นร ร.ร.บ้านปงสนุก