การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก @โรงเรียนบ้านต้าม

“เหมือนทุกคนจะพร้อม” สำหรับการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ณ สนามสอบวัดสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในวันนี้ (29/11/2562)