กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท่ามงคล

25 พ.ย. 62 การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท่ามงคล   โดย นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและทีมงานศึกษานิเทศก์ “โรงเรียนดีที่ต้องตามไปดู…เสียดายเวลาน้อยนิเทศยังไม่ถึงห้องเรียน…คราวหน้าแก้ตัวใหม่เป็นกำลังใจให้ถึงที่แน่นอนขอบคุณท่าน ผอ.นิรันดร์ ยอดคำและทีมงานที่ให้การต้อนรับดูแลอย่างดียิ่ง”