“วันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้า” ประจำปี 2562 ณ สนามโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดน่าน เป็นประธานในการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้า” ประจำปี 2562 ณ สนามโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีนายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้กำเนิดลูกเสือไทย
สำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ขอขอบคุณสถานศึกษาจำนวน 14 แห่ง ที่เข้าร่วมการจัดงานระดับจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 1, สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน, สถานศึกษาเอกชน, สถานศึกษาสังกัด สพม. เขต 37, พื้นที่น่าน และสถานศึกษาสังกัด อบจ.น่าน, สมาคมลูกเสือจังหวัดน่าน มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมงาน 118 คน ลูกเสือ เนตรนารี 1,902 คน รวมทั้งสิ้น 2,020 คน