กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน @โรงเรียนบ้านชมพู

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านชมพู   โดย นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและทีมงานศึกษานิเทศก์ เพื่อติดตาม โครงงานคุณธรรม และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตลอดจนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่โรงเรียนได้ส่งเสริม การเตรียมความพร้อมในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ

“นิเทศแบบถึงห้องเรียนโรงเรียนบ้านชมพูกลุ่มโรงเรียนเวียงสา 2 พื้นที่ของความรัก ความผูกพัน มุ่งมั่นพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่อบอวนไปด้วยรอยยิ้มปริ่มสุข…สีชมพูทั้งโรงเรียนคือสีสันแห่งความรักบ่งบอกว่าทุกตารางนิ้วในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากความรักใช้ประโยชน์ได้ดีเยี่ยมส่งต่อความสุขถึงครู นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแยบยล…นี่ล่ะแบบอย่างของ ผอ.นักพัฒนานามว่า ผอ.อัจฉรา ศรีโสภา พัฒนาต่อยอดได้ในเวลาสั้น ๆ น่าอัศจรรย์ใจจริง ๆ ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ทีมงานโรงเรียนบ้านชมพูขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการ”