คุณสมพงษ์ ฉันทาวรานุรักษ์ ประธานชมรมยั่งยืน พร้อมคณะ เดินทางมาบริจาคสิ่งของต่างๆ มอบทุนการศึกษา@รร.บ้านร่มเกล้า

วันที่ 22-23 พ.ย. 2562 คุณสมพงษ์ ฉันทาวรานุรักษ์ ประธานชมรมยั่งยืน พร้อมคณะ เดินทางมาบริจาคสิ่งของต่างๆ มอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารเย็นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า โดยก่อนหน้านี้ได้ส่งช่างมาดำเนินการปูกระเบื้องห้องเรียน 4 ห้อง ปรับปรุงห้องน้ำ สร้างสนามเด็กเล่น ติดมุ้งลวดห้องอนุบาล คิดเป็นมูลค่า 356,363.25 บาท