บริษัทเอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด ได้มาทำกิจกรรมเอสจีเอส อาสาทำดีเพื่อน้อง @รร.บ้านปางเป๋ย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านปางเป๋ยให้การต้อนรับคณะ กรรมการผู้จัดการ และพนักงาน บริษัทเอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด ได้มาทำกิจกรรมเอสจีเอส อาสาทำดีเพื่อน้อง โดยได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 218,000 บาท ในการสร้างห้องประชุมนักเรียน เอสจีเอส ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนบ้านปางเป๋ยและชุมชนต่อไป