กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น)

22 พ.ย. 62 การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45   โดย นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและทีมงานศึกษานิเทศก์ “ไทยรัฐวิทยา 45 มาแบบสวยสดงดงาม โรงเรียนในอุปถัมภ์ของมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง…มีกิจกรรมดีที่หลากหลายให้ได้นำเสนอเป็นประจำทุกปี เป็นกำลังใจในการพัฒนาต่อไป”