กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านปงสนุก

22 พ.ย. 62 การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านปงสนุก   โดย นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและทีมงานศึกษานิเทศก์ “โรงเรียนขนาดเล็กที่สร้างประสัติศาสตร์หน้าใหม่ได้อย่างสวยสดงดงาม…นักเรียน ป. 6 สอบ O-NET คณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็มร้อยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ…ผู้บริหารคุณภาพ…ครูคุณภาพ…นักเรียนคุณภาพ…ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม…ก้าวผ่สนปัญหาอุปสรรคร้อยแปดพันประการได้อย่างสวยงามสุด ๆ เป็นกำลังใจในการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมนี้…ขอบคุณว่าที่ร้อยตรีวิรัช นามพญา ผอ.รร.และคณะครูทุกท่านที่ต้อนรับดูแลอย่างดียิ่ง”