กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสาลีก

21 พ.ย. 62 การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสาลีก   โดย นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและทีมงานศึกษานิเทศก์ “กำลังใจสำคัญที่สุด…วันนี้นอกจากมานิเทศ ติดตามงานตามนโยบายแล้วที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งภารกิจคือกำลังใจในการปฏิบัติงาน…นำคณะศึกษานิเทศก็มาให้กำลังใจท่าน ผอ.กัลยูและทีมงานโรงเรียนบ้านสาลีก…ขอให้พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพมีความสุขกายสบายใจไม่ต้องกลัวถูกยุบ…เป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านสาลีกต่อไป คิดสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จทุกประการ”