กิจกรรม “รวมใจ หนึ่งเดียว เกี่ยวข้าว ทุ่งเราทุ่งน้อย” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย