กิจกรรมนิเทศ ติดตาม กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

21 พ.ย. 62 การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ อ.เวียงสา โดย นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและทีมงานศึกษานิเทศก์  “สิ่งที่ได้เห็นคือการพัฒนาที่หลากหลายรอบด้านอย่างไม่หยุดยั้งภายใต้การนำของท่าน ผอ.โชติ ขันหลวง ผอ.รร.และประธานกลุ่มโรงเรียนเวียงสา 1 ทึ่งในสิ่งที่ได้พบเห็นหลังจากไม่ได้มาที่นี่นานแล้ว เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบน่าประทับใจยิ่ง…สิ่งที่ชัดเจนมองเห็นด้วยตาเปล่าคือนักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่าเริงสนุกสนานสุด ๆ กล้าแสดงออกอย่างมีความสุข…ความสุขที่ได้เห็นแบบนี้ล่ะคือสิ่งที่ต้องการประเมินได้เลยว่ามีคุณภาพตามหลักสูตรแน่นอน (ดี เก่ง และมีความสุข)…สุดยอดจริง ๆ”