กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล

21 พ.ย. 62 การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล   โดย นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและทีมงานศึกษานิเทศก์  “แบบอย่างของโรงเรียนคุณภาพอีกโรง…ประทับใจทุกครั้งที่ได้มาเยือนขอให้รักษาคุณภาพเช่นนี้และพัฒนาต่อยอดให้ถาวรสืบไปขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันรังสรรค์งานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”