ตัวอย่างเอกสารงานประกันคุณภาพ รอบ 4

!!! #มาแล้ว รวม Link ครบเครื่องเรื่อง การประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4 แนวทางทางการจัดเตรียมเอกสาร กราบขอบพระคุณ คุณครูดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครวรรค์ เขต 2 ที่ได้กรุณานำข้อมูล สารสนเทศต่างๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ในการจัดเตรียมการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4 ต่อไป

1.งานประกันคุณภาพ รอบ4
https://drive.google.com/…/1HYT8rUszs84l3OfZgGnhl7rl3YogJjt…

2.คู่มือการประกันคุณภาพ ปี 2561
https://drive.google.com/open…

3.SAR ขั้นพื้นฐาน
https://drive.google.com/open…

4.SAR 2561  รายบุคคล
https://drive.google.com/open…

5.PLC โรงเรียน
https://drive.google.com/…/1o2sFG6bCfZI2rvAV1HMnyKnyBBDSao5…

6.แผนการสอน ปี 2561 ภาคเรียนที่ 1
https://drive.google.com/open…

7.ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้
https://drive.google.com/open…

8.โครงการที่ปริ้นแล้ว
https://drive.google.com/open…

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมัธยม
https://drive.google.com/open…

10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประถมศึกษา
https://drive.google.com/open…

11.Power Point การประกันคุณภาพรอบ 4 ขั้นพื้นฐานสมบูรณ์
https://drive.google.com/open…

12.แผนพัฒนาขั้นพื้นฐาน
https://drive.google.com/open…

13.เอกสารงานประกัน 2562
https://drive.google.com/…/1h80zr7pmAvIvtUwKU_puFK8hpj-6cZ5…

14.แผนงบประมาณปี 2562
https://drive.google.com/…/18u8NFiNQk2s6OArRnp0HgCbCZCBRbB_…

15.ไฟล์คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย กดดาวน์โหลดตาม link นี้ได้เลยค่ะ
https://drive.google.com/…/1k2njCl7hM_MSd0EWMlQcSSNxDkYniFL…

16.ตัวอย่างโครงงาน สรุปโครงการโรงเรียน
https://drive.google.com/open…

17.งานหลักสูตรโรงเรียน
https://drive.google.com/…/1dvVCnsQVZZhYKsvcbn5WPVnt2EG_aQB…

ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2