ดาวน์โหลด คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

🔈🔈แจ้งคุณครูปฐมวัยทุกท่าน
สามารถดาว์นโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

จำนวน 4 รายการ ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ
3. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
4. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

https://1th.me/60tGg