อบรมขยายผลโรงเรียนเครือข่ายแกนนำสอนคิด รุ่นที่2

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ขยายผลหลักสูตรครูสอนคิด รุ่นที่ 2 สำหรับโรงเรียนเครือข่ายสอนคิด ซึ่งสนับสนุนโดย องค์การแอคชั่นเอด ประเทศไทย (Actionaid) โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรหลักจาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำโดย ดร.ศราวุธ  สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เชียงราย และทีมวิทยากร จาก สพป.น่าน เขต 1 ได้ให้ความรู้แก่คณะครูจากโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน และ โรงเรียนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน มีผู้เข้าการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 130 คน ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1