ประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานข้อมูลด้านการเงินของสถานศึกษาผ่านระบบ e-budget

ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1เป็นประธานเปิด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานข้อมูลด้านการเงินของสถานศึกษาผ่านระบบ e-budget  วันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยกลุ่มนโยบายและแผน