นายบัณฑูร ล่ำซำ มอบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ 5 หน่วยงาน @แม่จริม

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 คณะกฐิน ของนายบัณฑูร ล่ำซำ ได้มาทอดกฐิน ที่วัดพระธาตุยอยหงส์ อ.แม่จริม และได้มอบเงินเพื่อการศึกษาให้ 5 หน่วยงาน ได้แก่ รร.บ้านน้ำปาย รร.บ้านน้ำตวง รร.บ้านร่มเกล้า รร.แม่จริม และ โรงพยาบาลแม่จริม ให้ หน่วยงาน ละ 100,000 บาท