จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธาน มีจิตอาสาจากส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม จำนวน 764 คน ทั้งนี้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 1 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้นำบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป. น่าน เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายไชยยศ คำสังวาลย์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นผู้นำในการประกอบพระราชพิธี