ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับอำเภอ

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับอำเภอ  มีคณะทำงานจากอำเภอเมืองคณะทำงานอำเภอบ้านหลวงและคณะทำงานจากอำเภอสันติสุข เข้าร่วมประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดน่าน ตามมติคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด