ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับอำเภอ

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับอำเภอ ในภาคเช้า มีคณะทำงานจากอำเภอเวียงสาและคณะทำงานจากอำเภอภูเพียง ภาคบ่ายมีคณะทำงานจากอำเภอนาหมื่นคณะทำงานจากอำเภอนาน้อยคณะทำงานจากอำเภอแม่จริม  เข้าร่วมประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดน่าน ตามมติคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด