ประชุมวางแผนจัดทำและบริหารโครงการภายใต้งบประมาณโครงการ EU (สมาคมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต1)