นิทรรศการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร “รักษ์ป่าน่าน”

วันที่ 18 กันยายน 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและชมนิทรรศการ              การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร “รักษ์ป่าน่าน” ตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน ขยายผลอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมน้ำทอง น่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในการนี้ได้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก เขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 แพร่- น่าน ร่วมจัดนิทรรศการ โดยได้รับเกียรติจากนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน