การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่10กันยายน 2562 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง.ผอ.สพป.น่าน เขต1 และคณะกรรมการ นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายศุภชัย ชุ่มใจ ผอ.รร.บ้านวังยาว. นางสมรี เกิดกล่ำ รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาฯ ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา มี นส.ยุวเรศ วุธนู ผอ.รร.บ้านนาเคียน นายวรเชษฐ วงค์กันตา ผอ.รร.ริมฝั่งว้าวิทยา อำเภอเวียงสา รับการประเมินครั้งที่1จากการปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สถานศึกษารอบ 6 เดือน