แจ้งเลื่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
เรื่อง แจ้งเลื่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เป็นวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)

แจ้งเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เนื่องด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มีกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีมเขตพื้นที่การศึกษาก้าวไกล การศึกษาไทยก้าวหน้า” ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงขอเลื่อนการจัดงานฯ จากเดิมระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เลื่อนเป็น ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒