รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ ครั้งที่ 35/2562 ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562

รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ ครั้งที่ 35/2562 ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562