ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 3 กันยายน 2562 ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และคณะกรรมการฯ ได้ออกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีทองและโรงเรียนบ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน